Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ΣΦΗΟ Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021
image_print