Αυτ. Τμ. Υποστήριξης

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. ΑΑΕ ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΑ “

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019
image_print