Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016
image_print