Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017
image_print