Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.).

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
image_print