Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση τριμελών επιτροπών στο Δήμο Δράμας

Τρίτη, 31 Ιαν 2017
image_print