Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού, συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021, του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021
image_print