Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής αντικειμένου (τμηματικού ή συνολικού) συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2024 του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2023
image_print