Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού, σύμβασης παροχής υπηρεσιών έτους 2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017
image_print