Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού, σύμβασης παροχής υπηρεσιών έτους 2019, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019
image_print