Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού, σύμβασης παροχής υπηρεσιών έτους 2020.

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020
image_print