Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού, σύμβασης παροχής υπηρεσιών έτους 2023 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023
image_print