Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού, της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσίες εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, πιλοτικής και δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας» της Δ’ Φάσης του υποέργου «Ανάπτυξη “Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας” ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2023
image_print