Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής τμηματικής ή συνολικής παραλαβής του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης έτους 2019

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019
image_print