Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής τμηματικής ή συνολικής παραλαβής του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης έτους 2017

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017
image_print