Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής τμηματικής παραλαβής εργασιών και ορισμός προέδρου με τον αναπληρωτή του για το έτος 2024, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού»

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024
image_print