Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής τμηματικής παραλαβής εργασιών και ορισμός προέδρου με τον αναπληρωτή του για το έτος 2024, της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024
image_print