Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Κυλικείου 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Δράμας.