Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 03-02-2020 ΕΩΣ 31-12-2020

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020
image_print