ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 2021-2022