Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΗ 2021-2022

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021
image_print