Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Συμφωνητικό παροχής υπηρεσίας ¨Λογιστικών υπηρεσιών – τήρηση διπλογραφικού συστήματος στο Ν.Π.Δ.Δ.¨

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018
image_print