Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΌ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
image_print