Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Τρίτη, 5 Φεβρουάριος 2019
image_print