Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021
image_print