ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022