Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019
image_print