Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συμμετοχή του Δήμου Δράμας ως εταίρου, σε πρόταση του προγράμματος ΚΠ Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG4C με τίτλο «ZEN: Zero Emission Noise» (ΖΕΝ: Δράσεις με μηδέν Θόρυβο)

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011
image_print