1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΔΩΡΕΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΥΠΑΡ ΑΡΙΘ.344/2020 ΑΟΕ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 1125/28-05-2021 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ