Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συμπλήρωση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στο άρθρο 15 «Μεταβατικές διατάξεις»

Τρίτη, 2 Μαΐου 2023
image_print