Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συμπλήρωση – τροποποίηση της αριθμ. 644/2018 απόφασης Δ.Σ. περί “Αλλαγής επωνυμίας λογαριασμού ΔΕΗ του δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Νικοτσάρα που η λειτουργία του έχει ανασταλεί “

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018
image_print