Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΚΗΦΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑΣ

Παρασκευή, 27 Ιαν 2017
image_print