Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η.

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011
image_print