Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017
image_print