1

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ