Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΚΗΦΗ

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021
image_print