1

ΣΥΜΒΑΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΤΕΤΕΡΙΝΑ ΣΟΛΦΕΖ)