Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 07-02-2019 ΕΩΣ 31-01-2020

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019
image_print