Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020
image_print