Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συμβιβαστική επίλυση ένδικης διαφοράς που αφορά τον δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας» για το σχολικό έτος 2014 – 2015

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015
image_print