Οικονομική Επιτροπή

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης / Π. Ε. Δράμας, για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση βατότητας οδού Δ.Δ. Κ. Αγρού (έξοδος) έως Δ.Δ. Νικοτσάρα (είσοδος) έτους 2020» συνολικού προϋπολογισμού 183.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Δευτέρα, 1 Μάρτιος 2021
image_print