Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα(σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 54254/20-12-2022 βεβαίωση Π.Ο.Υ.)

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023
image_print