Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GPS (ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 07/04/2021

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021
image_print