Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GPS (ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 07/7/2021 ΕΩΣ 07/10/2021

Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021
image_print