1

Συγγραφή σεναρίου και επιμέλεια δημιουργίας προωθητικής ταινίας για το 46ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2023, αναλυτικότερα: Συγγραφή κεντρικής ιδέας και σεναρίου της ταινίας προώθησης του 46ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, το οποίο περιλαμβάνει κείμενο εκφώνησης από διαφορετικούς εκφωνητές και κείμενο τίτλων που θα εμφανίζονται στην οθόνη συμβολή στην επικοινωνία με σκηνοθέτες για εξασφάλιση οπτικού υλικού αποσπασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην προωθητική ταινία συμβολή επικοινωνία με εκφωνητές και επιμέλεια κειμένου εκφώνησης για τον καθένα συνεργασία με τον σκηνοθέτη και μοντέρ για την ένταξη και οργάνωση του συγκεντρωμένου υλικού σύνταξη κειμένων και δικαιολογητικών για την επικοινωνία εξασφάλισης δικαιωμάτων χρήσης της μουσικής της προωθητικής ταινίας και συμβολή στην επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και φορείς τελική επιμέλεια και διορθώσεις τίτλων και εκφώνησης στην προωθητική ταινία, σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη και μοντέρ, για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2023