Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019
image_print