Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Σύνταξη μελετών ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών μονάδων και αθλητικών εγκαταστάσεων.Πολυετής υποχρέωση ποσού 21.154,29€ στο έτος 2023.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print