Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση ανελκυστήρων (παλαιού και νέου δημαρχείου. Εργασίες συντήρησης τεσσάρων αννελκυστήρων.Πολυετής υποχρέωση

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024
image_print