Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση ανελκυστήρων (παλαιού και νέου δημαρχείου) πολυετής υποχρέωση ποσού 1.786,30για το έτος 2024.

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024
image_print