Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δράμας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 και 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσού 773.000,00€ και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 700,00€.

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021
image_print